venerdì 19 agosto 2016

2014 - James Foley - Siria * 1 morto 
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Wright_Foley